Hem / Den sista färden

Den sista färden

 

Begravningsbilen är ett av våra viktiga arbetsverktyg. Ofta möts begravningsbilen av stor vördnad när vi färdas på vägen. Genom att tillhandahålla traditionella och nya begravningsbilar, hela, rena och snygga, blir den sista färden värdig och korrekt. Vi klär oss representativt för varje uppdrag som sker med respekt för såväl den avlidne som dennes anhöriga.

Konstaterande av dödsfallet

Har någon avlidit i det egna hemmet eller på ett serviceboende, måste alltid läkare kontaktas för att kunna konstatera dödsfallet. Det är också denna läkare som ansvarar för att ett dödsbevis utfärdas och insänds till Skatteverket som administrerar folkbokförningen. Är dödsfallet väntat kan i vissa fall sjuksköterska konstatera dödsfallet genom fullmakt från läkare. I väntan på läkare kan det vara en god idé att kontakta oss på byrån för att göra oss förberedda på att vi ska komma och hämta den avlidne och Ni kan då också berätta om eventuella önskemål om när och hur detta ska ske. På detta sätt kan vissa väntetider om möjligt kortas ned eftersom det ibland tar tid innan läkare kommer till platsen.

Hämtning

Det vi kallar för hämtning är det tillfället då den avlidne ska transporteras från platsen för dödsfallet till närmaste kapell. Platsen där den avlidne befinner sig kan vara exempelvis i det egna hemmet eller på ett serviceboende. Vilket kapell som blir aktuellt varierar från fall till fall, men ofta använder sig mindre orter av församlingens gravkapell medan större orter använder sig av sjukhusets bårhus. Bär den avlidne en pacemaker måste transport ske till sjukhus för avlägsnande av denna, i detta fall ombesörjs hämtningen av landstinget. Ska obduktion göras ombesörjs transporten av antingen landstinget eller polisen, beroende på omständigheterna. Ni kan kontakta oss på Jensens Begravningsbyrå för att när som helst på dygnet få hjälp med råd hur Ni ska gå till väga, samt vid hämtning. När vi talas vid avtalar vi tid och plats för vår hämtning. Vi är alltid två personer som hämtar den avlidne. Vi uppträder med största respekt för såväl den avlidne som efterlevande. Normalt sett så hämtar vi den avlidne på en prydlig bår med ett vitt lakan och kudde samt ett överdrag, allt för att visa respekt inför den sista färden. Som anhörig får Ni gärna vara närvarande när vi hämtar, det kan kännas bra att följa den avlidne. Ibland önskar anhöriga själv hjälpa till vid hämtningen, säg gärna till om så är fallet. I samband med hämtningen avtalar vi med anhöriga när samtalet på begravningsbyrån ska äga rum, för att gå igenom alla önskemål inför begravningen. Detta möte äger oftast rum inom ett par dagar. Läs mer under "Besöket på Begravningsbyrån".
I vissa fall önskas hämtning i kista. Vi tar med oss kistan till boendet och gör i ordning den avlidne direkt på plats. Detta kan vara ett fint sätt för såväl anhöriga som vårdpersonal att ta avsked, med kistan, i den invanda miljön. Läs mer nedan.

Kontakta oss dygnet runt för hämtning, klicka här för kontaktuppgifter >>

Hämtning i kista

Vi får ofta begäran från anhöriga att hämta den avlidne i kista. Detta förfarande är för oss helt naturligt och vi ser det som en förlängning av värdigheten inför ett avsked, direkt på boendet. Här kan Ni som anhöriga (om NI önskar) liksom personal på boendet ta ett sista farväl innan locket stängs. Under åren har vårdpersonal gett stort beröm för vårt sätt att hämta med kista och värdigheten i detta. Om detta önskas, måste Ni som anhöriga kontakta oss för att välja ut kista på begravningsbyrån innan hämtningen. Vi står till tjänst med detta även under helger, så långt vi har möjlighet. Ring till oss för mer information.

Vid transporter då gravsättning sker på annan kyrkogård

Vid transporter då en kista eller urna skall gravsättas på en annan ort än där begravningen har ägt rum kan olika förfaranden ske. Vid jordbegravning på annan ort ombesörjer vi begravningsproccession. Om kistan skall transporteras utomlands samarbetar vi med duktiga transportörer som arbetar med begravningstransporter till vardags och genomför dessa på en pietetsfullt sätt. De hjälper även till med samtliga handlingar och tillstånd för detta. Vid en urntransport inom Sverige sänder vi normalt urnan med särskild frakt. Som anhörig får man även själv transportera askan om man önskar, i det fall gravsättning ska ske på annan ort.

Vilka transporter bekostas av dödsboet?

Transporter som sker innan begravningen, bekostas som regel av dödsboet. Det innebär att transporter från sjukhus, servicehus eller det egna hemmet samt urn- eller kisttransport som ska ske utanför den församling där begravningen äger rum, bekostas av dödsboet. De transporter som dödsboet inte behöver betala är; transport till krematoriet samt återtransport av askan till den förrättande församlingen. Även transporter som erfordras vid avlägsnande av pacemaker, vid obduktion på sjukhus samt genom polisens försorg, är kostnadsfria för dödsboet.

Kontakta oss dygnet runt för hämtning, klicka här för kontaktuppgifter >>