Hem / Mina önskemål

Mina önskemål

I dokumentet ”Mina önskemål” har Du möjlighet att skriva ner Dina önskemål inför livets slut, såsom t.ex. önskemål om begravningssätt, gravplats mm. Man kan ha detaljerade önskemål som beskrivs i minsta detalj eller låta anhöriga utforma begravningen utifrån givna önskemål.

Att fylla i dokumentet är i första hand en omtanke om dina närmaste. Detta för att inte lämna dem i osäkerhet den dag då de kommer ställas inför vissa och kanske svåra val. Prata gärna med Dina närmaste om Dina tankar. Det kan ge dem förståelse för Dina önskemål men också möjlighet att tala om vad de tycker. I vissa frågor är det naturligtvis bra att kunna ge dem egen frihet att ordna saker på det sätt de tycker är bäst.

Det kan vara lätt att underskatta begravningens betydelse för de anhöriga. Den är en viktig del i sorgearbetet och ett högtidligt sätt att ta avsked, att få ett avslut. En personlig prägel på begravningen ger ytterligare en dimension, vilket bidrar till att göra avskedet till ett vackert minne.

Givetvis är Du välkommen att gå igenom frågorna och fylla i dokumentet tillsammans med oss på begravningsbyrån. Vi erbjuder också kostnadsfri förvaring av kopior och bevakning av handlingen. Viktigt att tänka på när Du fyllt i dokumentet är att förvara det lättillgängligt. Att förvara det i bankfacket är ingen god idé, då bankfacket ofta inte öppnas förrän i samband med bouppteckningen. Lämna in en kopia till begravningsbyrån och förvara orginalet hemma. Informera även Dina närstående om att dokumentet finns, och var.

Beställ Ditt exemplar kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan