Hem / Trend & Tradition - Vad är rätt? Vad är fel?

Trend & Tradition - Vad är rätt? Vad är fel?

Att Trend och Tradition inte är samma sak håller nog alla med om.

Vad man kanske inte alltid tänker på är att alla traditioner någon gång fötts ur en trend. En trend är en tendens och kan även syfta till en förändringsriktning. Ordet "tradition" betyder "överlämnande" och vad som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet. När bör vi anamma traditionen och när kan vi bryta den?

Idag ser vi ofta en trend som "en fluga" eller någonting som för stunden är "inne" och som med tiden är övergående. Det är mycket riktigt men vad vi inte alltid inser är att trenderna inte alltid försvinner, de blir till traditioner. Dagens mest självklara inslag i samband med dödsfall och begravning såsom t.ex: mörk klädsel, träfärgade kistor och nejlikor i begravningsbuketten, har sitt ursprung i trender, som nu blivit till tradition.

Vissa av traditionerna, oavsett om de är av kultur- eller religionsbaserade skäl, är viktiga och har sin givna plats som inslag i sorgearbetet. Igenkänningen av ritualer, seder och bruk är ofta av yttersta vikt för att vi ska kunna gå igenom sorgeprocessen som vi är illa förberedda på, och främmande för. Vi behöver helt enkelt vissa moment i samband med begravningen som vi känner igen och vet hur vi ska hantera. 

Tradition och nytänkande

Av olika anledningar har nytänkande i samband med begravning ställt många människor i svåra situationer. Det kan vara allt från anhöriga som inte vill bli ifrågasatta av övriga begravningsgäster exempelvis p.g.a. att "det inte var som det brukar" under akten, eller musikönskemål som möjligen inte hör hemma i en kyrka. Vad som är viktigt är lyhördhet, respekt för de människor som deltager i sorgen, och en ödmjukhet för sörjande såväl som för samfundets och församlingens värderingar. Det finns inga universallösningar på dessa frågor men det går med små medel att få balans i såväl traditioner men också i den personliga utformningen av begravningen. Ett fotografi eller en minnessak vid kistan, kanske den avlidnes favoritmusik på orgel? Vi berättar gärna mer vid vårt möte om hur man kan ge avskedet en personlig prägel.

Vad tycker Du är viktigt?

Om Du ska ordna en begravning, sätt Dig själv i främsta rummet. Vad tycker Du? Vilka önskemål vill Du framföra å den avlidnes vägnar? Din mamma eller pappa kanske var oerhört förtjust i en viss typ av musik. Eller kanske gick det inte en familjetillställning utan att hen serverade räkmacka. Kanske motorcykeln ska få stå jämte kistan? Eller sågen som användes så ofta ska få ligga vid kistan?
Det finns en oändlig mängd varianter på hur minnen kan gestaltas. Vårt arbete är att tillgodose Era önskemål. Inget annat.