Hem / Vad kostar en begravning?

Vad kostar en begravning?

Den personliga kontakten

Det viktigaste i samband med en begravning är självklart att man som anhörig får den hjälp man behöver. Hjälp som är korrekt och i slutändan ger ett minnesfyllt och värdigt avsked. Vikten av rätt hjälp, hög kvalitét på våra tjänster och vilja att eftersträva nöjda kunder gör inte kostnadsfrågan oviktig. Frågan om priser i samband med begravningar bör trots allt vara självklar och odramatisk. Vår prisbild baserar sig på personlig kontakt i alla skeden. Vi skräddarsyr med personligt engagemang varje begravning för att tillgodose alla önskemål inför det sista avskedet.

Vi har en given prismall som vi arbetar efter, där vi utgår från ett arvode som baserar sig på den tid vi engagerar oss i varje enskilt fall och därför skiljer sig mellan olika begravningar. Stor tillgänglighet och personligt ansvar hos just Er rådgivare är också någonting som ingår i detta arvode. Vidare gör alla sina individuella val, såsom kista, urna, blommor, minnesstund, dödsannons etc. Alla valen påverkar kostnadskalkylen på något sätt. En mycket enkel begravning kan kosta allt från ca. 10.000 kr och någon övre gräns finns egentligen inte. En begravning kostar i snitt mellan 25.000 kr - 40.000 kr, men kan självklart anpassas till såväl önskemål som ekonomiska förutsättningar. För oss är det viktigaste att Ni får en begravning vilken vi kan hålla ett totalt ansvar över. När Ni lämnar över förtroendet till oss ser vi till att allt går tillväga, helt enligt Era önskemål.

Transporter

En del av begravningsbyråns arbete omfattas av transporter med begravningsbil. Det kan handla om i första hand hämtning av den avlidne i hemmet, på ett vårdboende eller på sjukhus. Denna kostnad debiteras alltid dödsboet om inte transporten ombesörjs av landstinget (vid obduktion, eller om den avlidne bär pacemaker som måste avlägsnas på sjukhus) eller av polisen (vid oväntat dödsfall där rättsmedicinsk undersökning ska göras). Alla transporter som sker genom vår försorg utföres av två begravningsentreprenörer som innehar utbildning, försäkring och framför allt kompetens att utföra sitt uppdrag. Vi transporterar alla avlidna i moderna, rena och fräscha begravningsbilar, byggda enligt tradition. Vi använder oss inte av modifierade skåpbilar.

Att minska kostnaden

Kan man själv vara delaktig i genomförandet av en begravning påverkar detta självklart kostnadsbilden. Man kan t.ex. själv ordna med blommor, annons, bokningar hos pastorsexpedition, kistläggning och bärhjälp etc. Att själv vara delaktig i de olika delarna av ordnandet kring en begravning är inte bara en ekonomisk fördel, utan kan även vara ett sätt att bearbeta sorgen. Det är viktigt att allt som anhöriga gör själva blir förankat hos oss som begravningsbyrå. Tillsammans är det av vikt att vi diskuterar vem som gör vad och att det finns en kvalitétskontroll i slutändan. Vi berättar gärna mer om vilka möjligheter som finns.

Det kan vara svårt att som anhörig kunna jämföra olika begravningar och deras prisbilder. Det bästa är att sätta sig med oss för att diskutera fram en lösning som passar just Era behov. Vi presenterar alltid en skriftlig prisdokumentation innan Ni slutligen bestämt Er.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen tas i normala fall ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattesedeln. Vi hjälper till att reda ut de ekonomiska frågorna.