Arvskifte

Ett arvskifte består i att de tillgångar som en avliden person lämnar efter sig fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet är det sista steget som görs, innan arvingarna får ut sitt arv och man kan avsluta dödsboet. Dessförinnan har bouppteckningen upprättats och registrerats. Arvskiftet kan innebära skiftning av olika former av tillgångar som exempelvis pengar, aktier, fonder, lösöre och fastighet.

Skulle dödsboet bestå av mer än en dödsbodelägare, måste man alltid upprätta ett skriftligt arvskifte.

Arvskifteshandling

Det skriftliga avtal som upprättats vid ett arvskifte kallas för arvskifteshandling. Handlingen, som också brukar kallas arvskiftesavtal, reglerar hur arvet ska delas mellan dödsbodelägarna och innehåller bl.a.:

  • Vad som ska ärvas, när alla skulder reglerats
  • Dödsbodelägare
  • De som ska ärva
  • Om det finns handlingar som kan förändra den lagliga arvsordningen, exempelvis ett testamente eller äktenskapsförord

Avtalet måste godkännas av alla dödsbodelägare för att vara giltig. Arvskifteshandlingen blir en kvittens på att samtliga arvingar godkänt hur arvet ska fördelas.

Om man är ensam dödsbodelägare, alltså det bara finns en person som ska ärva, då behöver inget arvskifte upprättas. Bouppteckningen blir det enda dokument som är nödvändigt för att kunna avsluta boet, exempelvis konto i bank.

Kontakta gärna oss för att få veta hur vi, genom vår samarbetspartner, kan hjälpa er på bästa sätt med arvskifte och nödvändiga handlingar.