Ceremoni och program

Olika kulturer och religioner har sina begravningsritualer. I Sverige är den mest förekommande Svenska kyrkans ordning och borgerlig begravningsordning.

Programblad

Här nedan kan du hitta inspiration kring utformandet av ett programblad. Programbladet är en trygghet för anhöriga och gäster samt blir ett fint minne att ta med sig efter ceremonin.

Läs mer längre ner på sidan om de olika typerna av begravning.

Svenska kyrkans ordning

Svenska kyrkans ordning följer kyrkohandboken och fastställs tillsammans med anhöriga och den präst som ska tjänstgöra vid begravningen. När anhöriga träffar prästen går man igenom den avlidnes person, delar minnen med prästen samt pratar om psalmer. Man bestämmer också tillsammans med prästen var de olika momenten ska ligga i programmet.

Exempel:

Orgel- eller pianostycke(ofta kallat ingångsmusik eller preludium)
Ev. solo (sång eller musikinstrument)
Officianten (prästen) hälsar och inleder gudstjänsten
Psalm
Griftetal (här pratar prästen ofta om den döde och delger sina reflektioner)
Överlåtelsen (under denna står församlingen upp)
Bibelläsning (här läser prästen upp några stycken ur bibeln)
Ev. psalm
Begravningsbön (prästen sjunger eller läser en bön)
Herrens bön (hela församlingen ber Fader vår eller Vår fader)
Psalm
Avskedstagande (om kistan ska kremeras går alla fram och tar farväl)
Ev. solo
Orgel– eller pianostycke (ofta kallat utgångsmusik eller postludium)
Vid jordbegravning tas avskedet ute vid graven och eventuellt sjunges en psalm.

Musik vid begravning

Musikväljaren på SBF:s hemsida kan ge inspiration till musik vid en begravning.

Borgerlig begravningsordning

Läs mer under ”Borgerlig begravning”.

Begravning efter annat samfunds ordning

Vi har erfarenhet att hjälpa Er med begravningar utefter andra trossamfunds ceremonier. På vår sida med Broschyrer och skrifter kan du läsa mycket om andra religioner och kulturers seder. Vi hjälper till med begravningar som innefattar anhängare av Buddhismen, Ortodoxa kyrkan, Hinduismen, Islam, Jehovas Vittnen, Katolska kyrkan, Romerna, Svenska kyrkan, m.fl.

Medlem eller inte medlem i Svenska kyrkan, vilka är mina rättigheter vid begravning?

Alla människor (icke-medlem eller medlem i Svenska kyrkan) har full rätt att begravas borgerligt. Det innebär att huvudmannen tillhandahåller en lokal (oftast ett kapell) för begravningsakten. Kostnad för officiant och musiker får man betala själv (bekostas oftast av dödsboet). Enligt begravningslagen har den avlidne rätt till gravplats, kremering, gravöppning vid jord- eller urnbegravning samt transport till krematorium. Denna kostnad har redan betalts genom begravningsavgiften som alla betalar.

Som medlem i Svenska kyrkan har Du rätt till begravning i ett kyrkorum (kyrka) eller kapell, där präst och kyrkomusiker tjänstgör. Önskas en borgerlig akt trots att den avlidne är medlem i Svenska kyrkan, får borgerlig officiant och musiker bekostas av dödsboet.

Som icke-medlem i något kyrkligt samfund har Du full rätt att begravas enligt ovan, dock med undantag av kyrkorum, präst och organist. Således tillkommer eventuella kostnader för officiant och musiker, medan rätten till gravplats, kremering, gravöppning vid jord- eller urnbegravning samt transport till krematorium är betalda genom begravningsavgiften. Hålles begravning i annan lokal än den av huvudmannen (kyrkan) upplåten, bekostas transport till krematoriet av dödsboet.

Gå inte ur församlingen om Ni önskar en begravning i deras ordning

Man kan inte räkna med att den avlidne får en begravning i kyrkan om utträde ur en församling har skett. Ofta ska särskilda omständigheter föreligga för att den avlidne ska få begravning i församlingens kyrka med präst och musiker. Frågan avgörs i det personliga fallet av tjänstgörande kyrkoherde. Säger man ja, så kommer det med en kostnad som kan vara ganska stor. Därför är det alltid bäst att i de fall det är möjligt, samtala med familjen om vilka värderingar som gäller och vilka önskemål som finns, redan i livet. Kontakta gärna din församling om du undrar något.