Ceremoni och programordning

Baserat på vilken typ av begravning det handlar om så finns det olika ritualer och programordning. Svenska kyrkans ordning och borgerlig begravningsordning är de vanligast förekommande.

Svenska kyrkans ordning

Svenska kyrkans ordning följer kyrkohandboken och fastställs tillsammans med anhöriga och den präst som ska tjänstgöra vid begravningen. När anhöriga träffar prästen går man igenom den avlidnes person, delar minnen med prästen samt pratar om psalmer. Man bestämmer också tillsammans med prästen var de olika momenten ska ligga i programmet.

Exempel:

Orgel- eller pianostycke(ofta kallat ingångsmusik eller preludium)
Ev. solo (sång eller musikinstrument)
Officianten (prästen) hälsar och inleder gudstjänsten
Psalm
Griftetal (här pratar prästen ofta om den döde och delger sina reflektioner)
Överlåtelsen (under denna står församlingen upp)
Bibelläsning (här läser prästen upp några stycken ur bibeln)
Ev. psalm
Begravningsbön (prästen sjunger eller läser en bön)
Herrens bön (hela församlingen ber Fader vår eller Vår fader)
Psalm
Avskedstagande (om kistan ska kremeras går alla fram och tar farväl)
Ev. solo
Orgel– eller pianostycke (ofta kallat utgångsmusik eller postludium)
Vid jordbegravning tas avskedet ute vid graven och eventuellt sjunges en psalm.

Borgerlig begravningsordning

Läs mer under ”Borgerlig begravning”.

Begravning efter annat samfunds ordning

Vi har erfarenhet att hjälpa Er med begravningar utefter andra trossamfunds ceremonier. Kontakta oss för att veta mer.

Medlem eller inte medlem i Svenska kyrkan, vilka är mina rättigheter vid begravning?

Alla människor (icke-medlem eller medlem i Svenska kyrkan) har full rätt att begravas borgerligt. Det innebär att huvudmannen tllhandahåller en lokal (oftast ett kapell) för begravningsakten. Kostnad för officiant och musiker får man betala själv (bekostas oftast av dödsboet). I denna rätt (begravningslagen) ingår även rätt till gravplats, kremering, gravöppning vid jord- eller urnbegravning samt transport till krematorium.

Som medlem i Svenska kyrkan har Du rätt till begravning i ett kyrkorum (kyrka) eller kapell, där en präst förrättar begravningen och en organist som spelar och ackompanjerar eventuell solist. Önskas en borgerlig akt trots att den avlidne är medlem i Svenska kyrkan, får borgerlig officiant och musiker bekostas av dödsboet.

Som icke-medlem i något kyrkligt samfund har Du full rätt att begravas enligt ovan, dock med undantag av kyrkoum, präst och organist. Således tillkommer eventuella kostnader för officiant och musiker, medan rätten till gravplats, kremering, gravöppning vid jord- eller urnbegravning samt transport till krematorium är betalda genom begravningsavgiften. Hålles borgerlig begravning i annan lokal än den av församlingen upplåten, bekostas transport till krematoriet av dödsboet.

Gå inte ur Svenska kyrkan om Ni önskar en kyrklig begravning

På senare tid har vi sett en ökning av människor som lämnat Svenska kyrkan. Vi lägger ingen värdering i det men frågeställningen uppkommer emellanåt om man ändå, trots utträdet ur kyrkan, kan få en kyrklig begravning med präst och i kyrkorum. Svaret på den frågan blir allt oftare nej från Svenska kyrkan och dess församlingar, då man anser att den avlidne gjort ett aktivt val genom att inte vara medlem i Svenska kyrkan. Därför är det alltid bäst att, i de fall det är möjligt, samtala med familjen om vilka värderingar som gäller och vilka önskemål som finns inför den egna begravningen i framtiden samt kontakta församlingen för samtal.

Vi står alltid till tjänst för att besvara frågor kring hur en borgerlig eller kyrklig begravning kan utformas. Vi har lång erfarenhet och genom att kontakta oss och uttrycka Era önskemål eller frågor kan vi också besvara och tillgodose dessa på bästa sätt.

–> Kontakta oss <–