Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt handlar om att upprätta en handling som ger en person rättighet/fullmakt att ta över dina framtida angelägenheter, exempelvis om du på grund av sjukdom inte längre själv kan se efter dina egna angelägenheter.

Fullmakten bygger på ett eventuellt framtida behov till att själv utse någon som god man eller förvaltare, vilket ska ge dig ökad trygghet i att ditt bästa månas, även när du inte själv kan förmedla din vilja och rör såväl din person som din ekonomi.

Då det finns formkrav på hur en framtidsfullmakt ska se ut, är det av högsta vikt att den upprättas korrekt. När den väl ska användas, går det inte att gå tillbaka och justera.

Ta hjälp av oss, så ser vi, som auktoriserad begravningsbyrå, till att ge dig den hjälp som behövs, genom vår samarbetspartner.