Efter begravningen

När begravningen har ägt rum kan det kvarstå saker som anhöriga önskar hjälp med. Nedan följer en del som Ni som anhörig kan behöva hjälp med och tänka på, när det gått en tid efter begravningen.

Tackkort eller tackannons

I vissa fall kan det kännas bra att rikta ett tack till personer efter begravningen. Det kan handla om att man vill tacka för närvaron i kyrkan, för blommor och eventuella minnesgåvor. Även deltagande i sorgen såsom exempelvis blommor till hemmet eller telefonsamtal kan också vara sådant som man vill tacka för. I samband med att vi lämnar eller skickar minnesalbumet, lämnar vi lite olika förslag på tackannonser. Om Ni hellre önskar, hjälper vi Er gärna med att ta fram personliga tackkort.

Gravsättning av urna i grav, askgravplats eller asklund

Tillfället då urnan gravsätts brukar kallas för urnsättning. Det vanligaste är att de allra närmaste samlas i kapellet eller kyrkan för att hämta urnan innan man gemensamt går till graven. Här kan det kännas bra att anhöriga själv bär och sänker ner urnan. Som begravningsbyråns representant är vi gärna med vid urnsättning på mindre orter. Vi läser någon utvald dikt och genomför en mycket enkel ceremoni. På större orter ordnar vaktmästaren med urnsättningen. Vill man att präst närvarar vid urnsättningen går detta att ordna. Urnsättningen kan normalt ske tidigast 14 dagar efter begravningen. Man har rätt att vänta upp till ett år. Vi kontaktar Er när urnan är klar för gravsättning och hjälper Er även med bokning av lokal samt beställning av gravöppning, om Ni önskar.

Gravsättning av aska i minneslund

Om askan ska nedsättas i en minneslund får anhöriga ej närvara vid gravsättningen. Beställaren av begravningen får då istället ett intyg och brev om att askan har gravsatts. I de flesta minneslundar sker gravsättning enbart under perioden april-september.

Gravsten

Beträffande gravsten, läs gärna mer under Gravsten

Bouppteckning

Beträffande bouppteckning, läs gärna mer under Familjejuridik vid dödsfall.