Vad kostar en begravning?

Priser och kostnader i samband med en begravning

Det viktigaste i samband med en begravning är att man som anhörig får rätt hjälp och som i slutändan ger ett minnesrikt och värdigt avsked. Vikten av korrekt hjälp, hög kvalitét på våra tjänster och vilja att alltid eftersträva nöjda kunder gör inte kostnadsfrågan oviktig. Frågan om priser i samband med begravningar bör trots allt vara självklar och odramatisk.

Vad är viktigt för dig?

Vår prisbild baseras på personlig kontakt. Vi skräddarsyr med personligt engagemang varje begravning för att tillgodose alla önskemål inför det sista avskedet. Då vi är en personlig, auktoriserad och lokal begravningsbyrå, behöver detta inte innebära att kostnaden blir särskilt mycket högre än att beställa en begravning på internet – via en s.k. nätbyrå. Det ska vara, och är, en stor trygghet för anhöriga som vänder sig till oss, att de får träffa och planera begravningen i våra egna lokaler, med lokal kännedom och med samma person som tar hand om allt, även vid själva begravningsakten. Samma person garanterar att allt går tillväga som vi kommit överens när begravningen äger rum. Det kallar vi trygghet.

Hur mycket kostar en begravning?

Vi har en given prislista som vi arbetar efter, där vi utgår från ett arvode som baserar sig på den tid vi engagerar oss i varje enskilt fall och därför skiljer sig mellan olika begravningar. En mycket enkel begravning utan ceremoni kan kosta från ca. 10.000 kr. Då får man hjälp med grunderna och anhöriga kanske gör en del arbete själva.

Frågan om vad en begravning kostar är inte helt enkel att svara på utan beror på begravningens omfattning. Kostnader som kan variera är exempelvis dödsannons, transporter, minnesstund, kista, urna, blommor och solist. En begravning med ceremoni kostar i snitt mellan 25.000 kr – 45.000 kr, men kan självklart anpassas till såväl önskemål som ekonomiska förutsättningar. För oss är det viktigaste att Ni får en värdig begravning, genomförd enligt Era önskemål. När Ni lämnar över förtroendet till oss ser vi till att allt går tillväga på ett sätt som gör att ni får ett vackert minne att bära med Er, från en svår stund!

I samband med vårt möte går vi igenom alla kostnader och vi lämnar alltid en skriftlig och tydlig prisuppgift i samband med detta. När Ni har granskat och godkänt den, går vi vidare med vårt uppdrag – allt för Er trygghet.

Genom att besöka vår sida Planera begravningen via internet kan ni få en uppskattning över begravningskostnaderna, baserat på de val ni gör i Begravningsplaneraren. Dessa kan ni sedan spara som ett underlag, eller skicka till oss innan vi går igenom önskemålen tillsammans. Det som tillkommer är vårt personliga möte.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen tas i normala fall ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, lokal för ceremoni, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften, som vi alla betalar. Vi hjälper till att reda ut de ekonomiska frågorna.

Vad händer om det saknas tillgångar i dödsboet till begravningen?

Man kan ansöka om begravningshjälp/bistånd till begravningen hos socialförvaltningen i den avlidnes hemkommun. I de flesta kommuner vi arbetar inom uppgår biståndet till maximalt 26.250 kr (2023). För detta kan man få en enkel men vacker och personlig begravning. Innan man gör någonting, bör man skyndsamt stoppa autogiron och andra betalningar. Ring oss så berättar vi gärna mer om hur man bör gå tillväga, eller läs mer under våra Broschyrer och skrifter, som handlar om Ekonomisk brist i dödsbon.