Tal och fotografering

Tal vid begravningar kan ha mycket olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen eller vid graven har ofta en mer formell framtoning och bör vara kortfattade. Om musik framförs under avskedstagandet i ceremonilokalen bör detta tas som ett tecken på att tal ej bör hållas. Tal vid minnesstunden kan ha mer av karaktären vardagsberättelser som speglar den avlidnes personlighet och intressen.

Läser du från manuskript kan en kopia av talet vara ett fint minne för de närmaste.

Att fotografera möter som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte har något att invända. Man brukar dock rekommendera att inte fotografera under själva ceremonin. Ett förslag, om man önskar fotografera blommor och arrangemang, är att fotografera dessa efter begravningens slut. Detta går bra att göra både i kyrkan såväl som på kyrkogården där blommorna placeras efter akten. Rådgör gärna med begravningsbyråns representant.

Vid filmning och/eller ljudupptagning skall detta förankras även med upplåtaren av lokalen t.ex prästen.