Mötet med begravningsbyrån

Vi finns alltid tillgängliga och har telefonjour dygnet runt för att hjälpa Er i samband med ett dödsfall. Det är bra att i ett tidigt skede kontakta oss per telefon. Ofta har Ni som anhöriga frågor och Ni ska alltid känna att Ni kan ringa oss för att få svar på de första funderingarna. Ibland kan det underlätta bara att få någon att prata med.

Kontakten med begravningsbyrån

När Ni kontaktat oss per telefon bokar vi in ett besök. Vi gör hembesök utan extra kostnad i det fall Ni som anhöriga inte kan komma till oss, är bosatta på annan ort eller känner att Ni hellre vill att vi kommer hem till Er. Vi kan även träffas genom digitalt möte eller telefon. Vi tar hand om Er på ett varmt sätt genom duktiga och professionella begravningsrådgivare som med stor vana och kunskap hjälper Er. Vid detta första möte går vi igenom det Ni vill ha hjälp med. Mycket görs klart redan då, men vill Ni fundera vidare på någonting går det naturligtvis bra. Det är många frågor att ta ställning till och vi hjälper Er genom hela processen. Vår roll är att fånga upp alla detaljer och ta ansvar för att helheten fungerar. Vårt inbokade möte brukar äga rum inom ett par dagar, då det kan vara bra att låta intrycken sjunka in något innan alla beslut fattas. Enligt lagen ska begravningen äga rum inom 30 dagar efter dödsfallet, varför det är klokt att inte vänta allt för länge med att kontakta oss.