Dödsboanmälan

Man utgår alltid från, enligt lag, att en bouppteckning ska upprättas när någon dör. Denna bouppteckning blir ett dokument som fastslår dödsbodelägare och sammanställer den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet bekostar upprättandet av bouppteckningshandlingen.

Skulle det framkomma att den avlidnes tillgångar enbart täcker kostnader för begravningen, gravsten och eventuella kostnader för bouppteckning och avveckling av lösöret, kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Detta förutsatt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt.

Den avlidnes hemkommun (socialtjänsten) är den som upprättar dödsboanmälan. Den ska vara skriftlig och göras två månader efter dödsdatum. Den sändes till Skatteverket. En dödsboanmälan görs utan kostnad för dödsboet.

Kontakta oss för att få information om hur du ska agera om du tror att det är aktuellt med en dödsboanmälan.