Testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som upprättas för att en person vill uttrycka sin vilja om fördelning av sin kvarlåtenskap, då man avlider. Denna person kallas testator och genom att upprätta denna handling kan du själv som testator fatta beslut om vem eller vilka som ärver din kvarlåtenskap samt i vilken omfattning.

Vi upplever idag att familjers olika situationer är mer komplexa än innan. Man kan ha olika anledningar till varför man vill upprätta ett testamente:

  • Man vill skydda sin make/maka/sambo
  • Se till att barnens arv blir dess enskilda egendom
  • Förändra den lagliga, annars gällande, arvsordningen

Många människor har anledning att skriva ett testamente och det är ofta lämpligt att ta hjälp av en sakkunnig, exempelvis en jurist. Som exempel kan nämnas att ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt och ej strida mot vissa skyddsregler för efterlevande som finns i svensk lag.

Investera i rätt hjälp

Vi ser allt för ofta tråkiga situationer som uppstår pga. bristfälligt upprättade testamenten. Ta därför alltid hjälp när du ska upprätta ett så viktigt dokument, för din, de efterlevandes och för arvtagarnas trygghet.

Vi hjälper dig med kontakt för att på ett korrekt sätt upprätta denna viktiga handling.

Vad hjälper ett testamente som ingen hittar?

Läs mer under Dokumentbevakningen, där vi erbjuder hjälp med förvaring av ditt testamente. Som auktoriserad begravningsbyrå blir vi på Jensens Begravningsbyrå ert nya bankfack och garanterar därmed också att dokumentet kommer fram, den dagen det blir aktuellt.