Planera begravning online

Med vårt verktyg kan Du själv planera vissa delar av en begravning vid datorn. Här kan Du förbereda Dig genom att gå igenom olika punkter och Du kan även skicka in Din beställning till oss. Vi återkommer sedan till Dig och tillsammans går vi igenom Dina val. Du kan även välja att spara Din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med oss. Ingenting är bindande förrän Du varit i kontakt med oss och erhållit en fullständig dokumentation, vilken sedan ska godkännas innan vi går vidare.

Detta verktyg riktar sig till Dig som vill förbereda Dig kring de olika momenten som brukar beröras vid planering av begravning.