Minnesgåva

När någon avlidit förekommer det att de anhöriga önskar att man sätter in pengar på någon fond för välgörande ändamål istället för blommor. Ofta väljer man en fond som bedriver en verksamhet som den avlidne kände starkt för eller varit engagerad i.

När de anhöriga vill att släkt och vänner skall skicka in pengar till en fond meddelar man ofta detta i dödsannonsen, genom att exempelvis skriva: ”Tänk gärna på Cancerfonden” följt av telefonnummer, postgiro- eller bankgironummer. När man skickat pengar till fonden erhåller de anhöriga, till den avlidne, ett minnesblad där det står vem som har lämnat gåvan samt eventuellt hälsning.
För att lämna en minnesgåva gör du på något av följande sätt:

Via vår hemsida

Via dödsannonserna på vår hemsida kan du lämna en minnesgåva 

Ge en minnesgåva >>

Kontakta fonden via telefon eller hemsida

Många av de större fonderna har avgiftsfri förmedling av minnesgåvor via telefon eller hemsida. När du lämnar en gåva till en minnesfond bör du kontrollera att fonden innehar 90-konton på Svensk Insamlingskontrolls hemsida – www.insamlingskontroll.se Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges. Viktig information: Om fonden skickar minnesblad, tänk på att det måste skickas till vårt administrativa kontor, oavsett var begravningen äger rum: Jensens Begravningsbyrå, Storgatan 13, 286 37 Örkelljunga.

Betala direkt till fondens postgiro- eller bankgironummer

Följande är då viktigt att du/ni skriver på inbetalningskortet:

  • Namn på den avlidne
  • Var och när begravningen skall äga rum
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas (Till anhörig eller till oss på begravningsbyrån. Om minnesbladet ska skickas till oss, tänk på att det måste skickas till vårt administrativa kontor, oavsett var begravningen äger rum: Jensens Begravningsbyrå, Storgatan 13, 286 37 Örkelljunga)

Vi hänvisar till lokala fonder, föreningar och organisationer. De skriver själva ut sina respektive minnesblad.