Lediga tjänster

Vill Du vara en del av oss? Vi söker bärare till vårt bärarlag

Varför inte bli en del av Jensens Begravningsbyrå? Är Du ledig på dagtid, har körkort och tillgång till bil och tycker att arbetet skulle vara intressant? Då kan Du ingå i ett bärarlag som i samband med begravningar är behjälpliga med ev in/utbärning av kistan samt vid jordbegravning även sänkning av kistan. Ersättning utgår vid varje tjänstgöringstillfälle.

Vill Du vara en del av oss? Vi söker medhjälpare och transportör

Som medhjälpare och transportör på Jensens Begravningsbyrå är Du med vid hämtningar i exempelvis bostad eller på ett serviceboende samt kisttransporter. Då vår verksamhet har jour dygnet runt söker vi Dig som med kort varsel kan tjänstgöra dag/kvälls- och nattetid, efter ö.k. Detta är ingen fast tjänst utan vi söker Dig som kan arbeta vid enstaka tillfällen när som helst – eller vid schemalagd jourtjänstgöring. Exempelvis Dig som är pensionär eller dagledig. Ersättning utgår vid varje tjänstgöringstillfälle. Du erhåller korrekt utbildning och vi arbetar under tystnadsplikt.

Att vara en del av Jensens Begravningsbyrå innebär höga krav. Det innebär också att Du får ta del av en unik miljö där lojalitet och arbetsglädje präglar vardagen. Tillsammans vill vi göra det till en glädje att gå till arbetet – där vi kan göra nytta för andra människor!

Vid intresse, kontakta Patrik Jensen via patrik@jensenbegravning.se. Varmt välkommen att höra av Dig!