Begravning med urna

Begravning med urna, eller urnbegravning, är ett begrepp som blivit allt vanligare de sista åren. Här har man urnan vid ceremonin, istället för kistan. Anledningarna till att man valt att ha ceremoni med urna istället för kista varierar. I det personliga mötet berättar vi gärna om de möjliga alternativen i just ert unika fall, men här listar vi lite tänkvärda saker om ni funderar kring en begravning med urna.

  • Begravningen bör inte ske för snabbt, med tanke på att kremeringen måste göras innan. På våra lokala orter rekommenderar vi minst 3 veckor från det att datum för begravning bokas.
  • Ceremoni/urnsättning behöver inte följa 30-dagarsregeln, vilket innebär att begravning med kista måste ske inom 30 dagar (som är fallet vid begravning med kista). Begravning inklusive gravsättning av urna måste ske inom 1 år från kremeringsdatum.
  • En kommentar som vi ofta får är att man tycker ”det är skönt att få ett avslut samma dag”. Man kan alltså hålla både ceremoni och gravsättning av urnan på samma dag, om sista viloplatsen är en gravplats/askgravplats där anhöriga får närvara. Vid gravsättning i minneslund gravsätts urnan i stillhet av kyrkogårdspersonalen.
  • En del anhöriga tycker att intrycket av ceremonin blir lite mjukare när det är en kista istället för urna, vid ceremonin. Andra tycker att det är svårt att förhålla sig till sorgehögtiden med en urna med aska, istället för en kista med kroppen i.

Oavsett vad önskemålen är, är den avlidnes och de anhörigas behov i fokus. I möte med begravningsbyrån resonerar vi alltid tillsammans för att hitta den bästa lösningen i nämnda fall.