Den sista färden

Våra bilar möts ofta av vördnad när vi färdas på vägen. Med värdighet genomför vi den sista färden av någon ni älskar. Med bilar som är hela, rena och snygga. Vi är det stöd du kan förvänta dig, när du behöver hjälp med ett dödsfall i familjen. Nedan kan Du läsa om hur den sista färden går till, eller klicka på Hur gör jag nu för mer information om vad som händer runt ett dödsfall.

Konstaterande av dödsfallet

Har någon avlidit utanför ett sjukhus, i det egna hemmet eller på ett boende, måste alltid läkare kontaktas. Läkaren ansvarar för att ett dödsbevis utfärdas och insänds till Skatteverket. Är dödsfallet väntat kan i vissa fall sjuksköterska konstatera dödsfallet genom fullmakt från läkaren.

I väntan på läkare kan det vara en god idé att kontakta oss på byrån för att göra oss förberedda på att vi ska komma och hämta den avlidne och Ni kan då också berätta om eventuella önskemål om när detta ska ske. Då kan väntetider ibland kortas ned då det kan ta tid innan läkare kommer till platsen.

Hämtning

Det vi kallar för hämtning är det tillfället då den avlidne ska transporteras från platsen för dödsfallet till sjukhusets bårhus. Platsen där den avlidne befinner sig kan vara exempelvis i det egna hemmet eller på ett särskilt boende. Bär den avlidne en pacemaker ombesörjs hämtningen av landstinget. Ska obduktion göras ombesörjs transporten av antingen landstinget eller polisen, beroende på omständigheterna. Ni kan kontakta oss på Jensens Begravningsbyrå för att när som helst på dygnet få hjälp med råd hur Ni ska gå till väga. När vi talas vid avtalar vi tid och plats för vår hämtning.

Hur går en hämtning till?

Vi är alltid två personer som hämtar den avlidne och uppträder med största respekt för såväl den avlidne som efterlevande. Ofta hämtar vi den avlidne på en prydlig bår med ett vitt lakan och kudde samt ett överdrag. Ibland sker hämtningen med kista, i det fall man vill att den avlidne ska föras direkt till bisättningslokalen (kyrkan/kapellets bårhus). Som anhörig får Ni gärna vara närvarande när vi hämtar, det kan kännas bra att följa den avlidne. Ibland önskar anhöriga själv hjälpa till vid hämtningen, säg gärna till om så är fallet. I samband detta avtalar vi när nästa kontakt ska tas, för att gå igenom önskemål inför begravningen. Detta möte äger oftast rum inom ett par dagar. Läs mer under ”Mötet med Begravningsbyrån”.

Vi har kostnadsfri rådgivning dygnet runt! Kontakta för hämtning eller vid frågor. Klicka här för kontaktuppgifter >>

Från kungabil till miljöbil

Bland våra begravningsbilar finns den Chevrolet -1955 som kung Gustaf VI Adolf färdades i på sista resan från Helsingborgs lasarett till Stockholms slott den 18 september 1973. Bilen, liksom alla våra bilar, är i nyskick och tas varsamt omhand. Våra nyare bilar består av nya Volvo V90 elhybrid och Mercedes V-Klass.