Den sista färden

Begravningsbilen är ett av våra viktiga arbetsverktyg. Ofta möts begravningsbilen av stor vördnad när vi färdas på vägen. Genom att tillhandahålla traditionella och nya begravningsbilar, hela, rena och snygga, blir den sista färden värdig och korrekt. Vi klär oss representativt för varje uppdrag som sker med respekt för såväl den avlidne som dennes anhöriga. Nedan kan Du läsa mer om den sista färden eller klicka på Hur gör jag nu för mer information om vad som händer vid ett dödsfall.

Konstaterande av dödsfallet

Har någon avlidit i det egna hemmet eller på ett serviceboende, måste alltid läkare kontaktas för att kunna konstatera dödsfallet. Det är också denna läkare som ansvarar för att ett dödsbevis utfärdas och insänds till Skatteverket som administrerar folkbokförningen. Är dödsfallet väntat kan i vissa fall sjuksköterska konstatera dödsfallet genom fullmakt från läkare. I väntan på läkare kan det vara en god idé att kontakta oss på byrån för att göra oss förberedda på att vi ska komma och hämta den avlidne och Ni kan då också berätta om eventuella önskemål om när och hur detta ska ske. På detta sätt kan vissa väntetider om möjligt kortas ned eftersom det ibland tar tid innan läkare kommer till platsen.

Hämtning

Det vi kallar för hämtning är det tillfället då den avlidne ska transporteras från platsen för dödsfallet till sjukhuset. Platsen där den avlidne befinner sig kan vara exempelvis i det egna hemmet eller på ett serviceboende. Bär den avlidne en pacemaker ombesörjs hämtningen av landstinget. Ska obduktion göras ombesörjs transporten av antingen landstinget eller polisen, beroende på omständigheterna. Ni kan kontakta oss på Jensens Begravningsbyrå för att när som helst på dygnet få hjälp med råd hur Ni ska gå till väga, samt vid hämtning. När vi talas vid avtalar vi tid och plats för vår hämtning. Vi är alltid två personer som hämtar den avlidne och uppträder med största respekt för såväl den avlidne som efterlevande. Normalt sett så hämtar vi den avlidne på en prydlig bår med ett vitt lakan och kudde samt ett överdrag, allt för att visa respekt inför den sista färden. Som anhörig får Ni gärna vara närvarande när vi hämtar, det kan kännas bra att följa den avlidne. Ibland önskar anhöriga själv hjälpa till vid hämtningen, säg gärna till om så är fallet. I samband med hämtningen avtalar vi med anhöriga när samtalet på begravningsbyrån ska äga rum, för att gå igenom alla önskemål inför begravningen. Detta möte äger oftast rum inom ett par dagar. Läs mer under ”Mötet med Begravningsbyrån”.

Vi har kostnadsfri rådgivning dygnet runt! Kontakta för hämtning eller vid frågor. Klicka här för kontaktuppgifter >>

Från kungabil till miljöbil

Bland våra begravningsbilar finns den Chevrolet -1955 som kung Gustaf VI Adolf färdades i på sista resan från Helsingborgs lasarett till Stockholms slott den 18 september 1973. Bilen, liksom alla våra bilar, är i nyskick och tas varsamt omhand. Våra nyare bilar består av nya Volvo V90 elhybrid och Mercedes V-Klass.