Familjejuridik och juridik vid dödsfall

Familjejuridik berör familjens rättsställning samt de rättigheter och skyldigheter medlemmarna i en familj har mot varandra.

Vid händelser i livet som exempelvis skilsmässa kan man möta både svåra och väldigt komplicerade juridiska frågor. Även vid dödsfall kan stora frågor uppstå. Ett antal av frågorna kan minimeras, om inte uteslutas helt, ifall man har funderat på sin situation innan och sett till att man upprättat avtal som skyddar en själv, men kanske också en sambo, make/maka, barn eller särkullbarn.

Då familjekonstellationerna ändras och blir mer komplexa är det en klok investering att överblicka sin juridiska situation. Ibland förändras också familjeförhållandena.

Vår samarbetspartner är specialiserad på familjerätt och har även särskild kompetens inom det som vi kallar för dödsfallsjuridik. De möter er i våra lokaler och kan snabbt kontakta er för att boka en genomgång.

Alla människor berörs av juridik, i sin vardag. Du kan därför få juridisk rådgivning om du t.ex. ska bli sambo eller gifter dig mitt i livet och ni har barn på varsitt håll.

Som auktoriserad begravningsbyrå tillhandahåller vi en duktig och kvalificerad samarbetspartner som kan hjälpa dig med allt runt familjejuridiken, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal, testamente, gåvobrev. Även vid en anhörigs dödsfall finns en hög kompetens runt dödsboförvaltning, bouppteckning och arvskifte. Se gärna under fliken, ”Frågor och svar”.

Vi kan hjälpa dig med: