Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning där var och en fritt kan välja ritualen. Sedan 1926 är det lagstadgat att alla har en medborgerlig rätt att bestämma över begravningens innehåll – därav begreppet – borgerlig begravning.

Vad innebär en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning innebär individens – den avlidnes eller de anhörigas – rätt att få välja hur begravningen ska genomföras. Det kan handla om vilken ritual som ska följas, programordning, musik eller tal. I det fall man väljer en borgerlig begravning, har man fritt att genomföra begravningen i ett kapell som upplåtes kostnadsfritt av Svenska kyrkan (som är huvudman för begravningsverksamheten) oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I alla föramlingar upplåtes kapell för borgerliga ceremonier.

Värt att notera är att det inte finns några formella hinder mot att hålla begravningen i annan lokal som man själv ordnat. T.ex. egen lokal eller utomhus, på egen tomt/mark.

Hur går en borgerlig begravning till?

Vanligtvis ”förrättas” akten av någon. Det innebär att någon håller i akten, vanligtvis genomför ett minnestal och läser passande texter under ceremonin. Vem som helst kan förrätta en borgerlig begravning då det inte föreligger några formkrav på officianten (förrättaren som genomför ceremonin). Det kan vara en familjemedlem eller en god vän. Tillsammans med oss på begravningsbyrån går vi igenom hur en ceremoni kan se ut och i det fall Ni önskar hjälp kan vi hjälpa till. Vanligtvis ställer vi upp med Patrik Jensen eller Anders Enkel som officiant, som håller ett minnestal kring den avlidne, läser dikter och skräddarsyr akten på ett personligt vis tillsammans Er anhöriga. Officianten sitter ner med Er för att gå igenom alla personliga önskemål och för att skapa ett vackert och personligt avsked i såväl tal som musik. Utöver tal brukar akten präglas av musik, exempelvis inspelad sådan eller levande musik och sång.

Exempel:

Musik (kan vara piano, annat instrument, eller cd)
Solo (sång eller musikinstrument)
Officianten hälsar och inleder akten
Unison sång (t.ex. någon visa eller annan sång)
Minnestal (här pratar officianten ofta om den döde)
Överlåtelsen (Officianten lägger ofta tre blommor på kistan)
Diktläsning
Musik
Avskedstagande (om kistan ska kremeras går alla fram och tar farväl)
Ev. solo
Musik (kan vara piano, annat instrument, eller cd)

Vilken musik ska man välja?

Vi hjälper Er med olika förslag kring musik och sång. Det kan vara t.ex. orgelmusik, piano, trumpet och sång, som lyfter fram någonting personligt kring högtiden. Ibland vill man också spela någonting från en cd som Ni eller vi ordnar fram.

Vanligt idag är att spela upp musik från exempelvis Spotify, vilket fungerar utmärkt vid en borgerlig begravning, då denna typ av ceremoni är en privat angelägenhet och inte står under offentlighetspinciper.

Tillsammans med Er går vi igenom vilka önskemål och valmöjligheter som finns och vi kan lämna förslag på olika passande stycken som framförs av musiker eller sångare. Önskar Ni, hjälper vi även Er med förslag på olika musiker och solister som kan anlitas i samband med begravningsakten.

Vem kan vara officiant?

En officiant är den som förrättar och leder begravningsakten. På Jensens Begravningsbyrå är detta i många fall Patrik Jensen eller Anders Enkel. Man kan dock välja en officiant helt själv. Det kan vara en av kommunens utnämnda officianter, eller annan vald officiant. Eftersom det inte finns några formkrav på en begravningsofficiant, kan denna i praktiken utgöras av såväl en god vän som en nära anhörig.

Vad får man spela och sjunga?

Tvärtom vad många tror, är det fullt möjligt att sjunga psalmer och spela kyrklig musik vid en borgerlig begravning. En borgerlig begravning innebär ett fritt alternativ – oavsett om man väljer religösa inslag eller inte. I övrigt bestämmer familjen tillsammans med officianten vilken musik och sång som ska framföras.

Medlem eller inte medlem i Svenska kyrkan, vilka är mina rättigheter vid begravning?

Alla människor (icke-medlem eller medlem i Svenska kyrkan) har full rätt att begravas borgerligt. Det innebär att huvudmannen tllhandahåller en lokal (oftast ett kapell) för begravningsakten. Kostnad för officiant och musiker får man betala själv (bekostas oftast av dödsboet). I denna rätt (begravningslagen) ingår även rätt till gravplats, kremering, gravöppning vid jord- eller urnbegravning samt transport till krematorium.

Som medlem i Svenska kyrkan har Du rätt till begravning i ett kyrkorum (kyrka) eller kapell, där en präst förrättar begravningen och en organist som spelar och ackompanjerar eventuell solist. Önskas en borgerlig akt trots att den avlidne är medlem i Svenska kyrkan, får borgerlig officiant och musiker bekostas av dödsboet.

Som icke-medlem i något kyrkligt samfund har Du full rätt att begravas enligt ovan, dock med undantag av kyrkoum, präst och organist. Således tillkommer eventuella kostnader för officiant och musiker, medan rätten till gravplats, kremering, gravöppning vid jord- eller urnbegravning samt transport till krematorium är betalda genom begravningsavgiften. Hålles borgerlig begravning i annan lokal än den av församlingen upplåten, bekostas transport till krematoriet av dödsboet.

Gå inte ur Svenska kyrkan om Ni önskar en kyrklig begravning

På senare tid har vi sett en ökning av människor som lämnat Svenska kyrkan. Vi lägger ingen värdering i det men frågeställningen uppkommer emellanåt om man ändå, trots utträdet ur kyrkan, kan få en kyrklig begravning med präst och i kyrkorum. Svaret på den frågan blir allt oftare nej från Svenska kyrkan och dess församlingar, då man anser att den avlidne gjort ett aktivt val genom att inte vara medlem i Svenska kyrkan. Därför är det alltid bäst att, i de fall det är möjligt, samtala med familjen om vilka värderingar som gäller och vilka önskemål som finns inför den egna begravningen i framtiden samt kontakta församlingen för samtal.

Vi står alltid till tjänst för att besvara frågor kring hur en borgerlig eller kyrklig begravning kan utformas. Vi har lång erfarenhet och genom att kontakta oss och uttrycka Era önskemål eller frågor kan vi också besvara och tillgodose dessa på bästa sätt.

Kontakta oss