När skall man komma till begravningen?

För närmast sörjande

Hur lång tid före begravningen man skall vara på plats beror på olika saker, bl a hur många gäster som kommer. Om det är ett mindre antal gäster, kanske bara familjen som närvarar, kan det vara helt valfritt när man vill komma. Begravningsbyråns representant är färdig med sina förberedelser cirka 30 minuter innan begravningsakten börjar, varefter anhöriga gärna kan komma in i ceremonilokalen. Det kan finnas en stor trygghet att i lugn och ro bekanta sig med lokalen, kistan och blommorna för att känna lugn inför begravningsaktens början.

I det fall begravningen även besöks av vänner och bekanta kan det finnas olika alternativ. I somliga fall vill anhöriga vara på plats i god tid för att hälsa gästerna välkomna, detta är dock ingenting som någon av de andra begravningsgästerna förväntar sig. I andra fall förekommer det att anhöriga kommer till kyrkan 5-10 min innan aktens början för att antingen intaga sina platser i kyrkan då de samlat sig, eller invänta klockringningen under vilken man inträder i kyrkan.

För övriga gäster

Begravningsbyråns representant är i normala fall färdig med sina förberedelser senast 30 min innan begravningsaktens början. Har man med sig egna blomsteruppsättningar som man önskar att representanten hjälper till att sätta fram vid kistan ser vi gärna att Ni är på plats med dessa 30 min innan aktens början. Det går även bra att kontakta oss i förväg per telefon för att säkerställa att Ert arrangemang får en bra position i ceremonilokalen om så önskas. Om man förväntar sig att det blir väldigt många gäster bör man vara där i god tid för att hinna hänga av sig ytterkläder och hitta sin plats i ceremonilokalen, cirka 20-30 min innan aktens början. Vid en begravning som äger rum i kretsen av de närmaste räcker oftast att komma senast 5 min innan begravningens början. I vissa fall väljer de närmast anhöriga att hälsa på Er gäster då Ni kommer till kyrkan, i andra fall sitter de redan i sina bänkar eller ankommer i samband med klockringningen. Om anhöriga går in i kyrkan under klockringningen bör alla närvarande begravningsgäster stå upp tills de anhöriga intagit sina platser.

Begravningsbyråns representant finns alltid i kyrkan i god tid för att vara behjälplig för såväl anhöriga som för övriga begravningsgäster.