Begravning i stillhet

I en dödsannons kan man ofta läsa orden ”Begravningen äger rum i stillhet”, ”…i kretsen av de närmaste” eller ”…inom familjen”. Dessa formuleringar bör tolkas som ett uttryck för de anhörigas önskan att begravningen inte är ”öppen” för allmänheten. Vi vill dock ge lite tänkvärda tips i samband med detta.

Ibland hör vi från anhöriga att man önskar begravningen ”i stillhet” av den anledning att man ändå inte förväntar sig ytterligare begravningsdeltagare än de allra närmaste. Trots detta kan det finnas en vän eller bekant som önskar hedra minnet efter den bortgångne, genom sitt deltagande. Här kan det bli fel, eftersom någon önskar deltaga, som inte den närmaste familjen vet om. Den som skulle önskat gå på begravningen kanske också går miste om tillfället eftersom man vill respektera de anhörigas önskan. Vårt råd är i dessa fall att kontakta de anhöriga om så är fallet. Många gånger upplevs det som positivt hos de anhöriga. Med ett enkelt samtal till oss eller till anhöriga kan det klargöras vad de anhöriga har för önskemål och om någon ytterligare vill deltaga i begravningen.

Att skicka en blomma till en begravning, även om den sker i stillhet, är inte fel. Står det i annonsen att ”istället för blommor, tänk på…”, kan man istället skänka en minnesgåva till en fond. Står det i annonsen ”Tänk gärna på Cancerfonden” (eller annan fond) kan detta tolkas som att man själv får välja om man önskar skicka en minnesgåva eller en blomsteruppsättning.

Även om vi på Jensens Begravningsbyrå har som rutin att aldrig lämna ut uppgifter om datum och tid för begravningen om det inte är utsatt i dödsannonsen, förmedlar vi gärna blommor och minnesgåvor till begravningen.