En miljövänligare begravning

Vår jord är enbart till låns och ska lämnas över till våra barn efter oss. Därför är det viktigt att vi som begravningsbyrå kan erbjuda er alternativ som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.

  • I vårt sortiment finns kistor som ger minimal miljöpåverkan. Att välja en kista av riktigt trä kräver t.ex. mindre energi vid kremering än vid kremering av en kista av spånskiva. Vi har kistor som är FSC-certifierade, både massiva och de som är gjorda av förnyelsebart biokompositmaterial.
  • Vi har urnor som är tillverkade av trä som är nedbrytbart, men också av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa.
  • En miljöfaktor kan vara valet av blommor. Ett miljövänligare alternativ som vi kan bistå med, kan vara att välja blommor som inte fraktats så långt och som väljs utefter säsong.
  • Ekologisk mat och förtäring vid minnesstunden kan väljas så långt det är möjligt.
  • Om det är jordbegravning eller kremering som har störst miljöpåverkan är inte riktigt klarlagt. Det står dock klart att båda formerna kan belasta miljön i någon mån. Vad som kan tala för kremering är att utsläppen från våra krematorier är väldigt små liksom att all metall från kroppen och kistan återvinns efter kremeringen. Det som talar för jordbegravning är att kroppen lämnas åter till jorden. Dock finns fortfarande risk att för att stoftet kan läcka ut i grundvattnet.
  • Det som påverkar miljön mest är transport av kista och urna. Detta kan ibland vara svårt att påverka men med samordning av dessa minskar vi miljöbelastningen i största möjliga mån, där det är praktiskt och etiskt möjligt.