Dödsboförvaltning

Det är oundvikligt, men när en person avlider uppstår en del praktiska saker som måste tas hand om. I första läget ska någon eller några förvalta dödsboet. Det kan röra sig om att ta hand om post, betala räkningar, avsluta abonnemang etc. I de flesta fall ordnar familjen med detta men ibland finns varken tid eller ork. Man kan i sådant fall lämna detta uppdrag till en boutredningsman.

I vissa fall finns det inte pengar för att betala räkningarna. Vid vetskap om detta, eller om man är osäker, så ska man inte betala någonting alls utan kontakta dödsbohandläggaren i den avlidnes hemkommun, innan man gör någon betalning. På sidan ”Brist i boet” kan Ni läsa mer, eller i broschyrerna som heter ”Juridik vid dödsfall” och ”Ekonomisk brist i dödsbon”.