Hem / Ceremoni och programordning

Ceremoni och programordning

Baserat på vilken typ av begravning det handlar om så finns det en ritual och programordning som i de flesta fall är ganska given. Svenska kyrkans ordning och borgerlig begravningsordning är de vanligast förekommande.

Exempel på begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Orgel- eller pianostycke(ofta kallat ingångsmusik eller preludium)
Ev. solo (sång eller musikinstrument)
Officianten (prästen) hälsar och inleder gudstjänsten
Psalm
Griftetal (här pratar prästen ofta om den döde och delger sina reflektioner)
Överlåtelsen (under denna står församlingen upp)
Bibelläsning (här läser prästen upp några stycken ur bibeln)
Ev. psalm
Begravningsbön (prästen sjunger eller läser en bön)
Herrens bön (hela församlingen ber Fader vår eller Vår fader)
Psalm
Avskedstagande (om kistan ska kremeras går alla fram och tar farväl)
Ev. solo
Orgel- eller pianostycke (ofta kallat utgångsmusik eller postludium)
Vid jordbegravning tas avskedet ute vid graven och eventuellt sjunges en psalm.

Exempel på borgerlig begravningsordning

Vid en borgerlig begravning kan ordningen och innehållet helt styras av de anhöriga tillsammans med officianten. Officianten ordnas oftast av begravningsbyrån men begravningen kan också förrättas av en god vän eller annan person. Akten kan förättas i ett kapell eller i valfri lokal som passar för ändamålet.

Musik (kan vara piano, annat instrument, eller cd)
Solo (sång eller musikinstrument)
Officianten hälsar och inleder akten
Unison sång (t.ex. någon visa eller annan sång)
Minnestal (här pratar officianten ofta om den döde)
Överlåtelsen (Officianten lägger ofta tre blommor på kistan)
Diktläsning
Musik
Avskedstagande(om kistan ska kremeras går alla fram och tar farväl)
Ev. solo
Musik (kan vara piano, annat instrument, eller cd)

Vilken musik ska man välja?

Vi hjälper Er med olika förslag kring musik och sång. Det kan vara t.ex. orgelmusik, piano, trumpet och sång, som lyfter fram någonting personligt kring högtiden. Ibland vill man också spela någonting från en cd som Ni eller vi ordnar fram. Tillsammans med Er går vi igenom vilka önskemål och valmöjligheter som finns och vi kan lämna förslag på olika passande stycken som framförs av musiker eller sångare. Önskar Ni, hjälper vi även Er med förslag på olika musiker och solister som kan anlitas i samband med begravningsakten. Tänk på att en del önskemål kring sång och musik är bra att stämma av med präst och kyrkomusiker innan programmet fastställs.

Vad är en officiant?

En officiant är den som förättar och leder begravningsakten. Det kan vara en präst eller en borgerlig officiant. Vid en kyrklig ceremoni är officianten normalt prästen i församlingen, medan officianten vid en borgerlig begravning oftast utgörs av begravningsbyråns officiant. På Jensens Begravningsbyrå är detta i många fall Patrik Jensen eller Annika Fransson. Man kan dock välja en officiant helt själv. Det kan vara en av kommunens utnämnda officianter, eller annan vald officiant. Eftersom det inte finns några formkrav på en begravningsofficiant, kan denna i praktiken utgöras av såväl en god vän som en nära anhörig.