Familjejuridik, bouppteckning, arvskifte & testamente

En bouppteckning ska förrättas efter varje person som avlider. Om dödsboet saknar tillgångar kan bouppteckningen i vissa fall ersättas av en s.k. dödsboanmälan, vilken upprättas av socialförvaltningen i den kommun den avlidne var skriven i.

En bouppteckning har stor rättslig betydelse och måste uppfylla vissa formella krav. Bouppteckningen visar bl.a. vem som har rätt att företräda dödsboet och handha den avlidnes tillgångar och skulder, vilka skall framgå av bouppteckningshandlingen. Denna skall även innehålla information om eventuellt testamente, äktenskapsförord, livförsäkring, m.m.

Bouppteckningsförättningen skall äga rum inom tre månader efter dödsfallet och ska därefter skickas till Skatteverket som numera granskar och registrerar bouppteckningar. Sedan 2016 lämnar Skatteverket inte längre förtur på registreringen, vilket tidigare kunnat påskynda fastighets- och bostadsrättsförsäljning i dödsboet. Det är därför av stor vikt att snabbt kunna få korrekt hjälp kring bouppteckningen.

Det har även visat sig att juridisk rådgivning och samtal om den framtida ekonomiska situationen i de flesta fall är av stor betydelse. Likaså skall förrättningsmännen som leder och undertecknar bouppteckningen vara kunniga och trovärdiga.

Dödsboförvaltning sker av den som handhar dödsboets ekonomi, exempelvis betalar löpande räkningar, sköter insättningar etc, för dödsboets räkning. Dödsboförvaltare kan vara en av dödsbodelägarna. Om så önskas kan vi sköta dödsboförvaltningen. Efter avslutad förvaltning, ofta i samband med att ett arvskifte upprättats och godkänts, lämnas en kontantredovisning efter dödsboet.

Då bouppteckningen registrerats, samtliga tillgångar och skulder har reglerats, upprättas ofta ett arvskifte. Arvskiftet är en skriftlig överenskommelse mellan dödsbodelägarna om hur arvet skall fördelas. Ett korrekt upprättat arvskifte är en trygghet för samtliga dödsbodelägare även inför framtiden. Om den avlidne efterlämnar en make eller maka utan barn i annat äktenskap, eller om det bara finns en arvtagare, behöver något arvskifte ej upprättas.

Genom samarbetspartners tillhandahåller vi juridisk expertis inom alla områden kring familjejuridik. Önskar Ni hjälp eller rådfrågning i nämnda frågor är Ni välkommen att kontakta oss. Vi har kunskap om, och lång erfarenhet av, just de saker Ni kan behöva hjälp med. Vi gör gärna hembesök om så önskas.

Kontakta oss